Siirry sisältöön

Hae jatkuvan haun kautta ja suorita hevostalouden perustutkinto. Lue lisää >>>

Hevosopisto selvitti ensimmäisen suuren ulkokauden ratsastustapahtuman hiilijalanjäljen

Hevosopisto selvitti kesällä 2023 ensimmäisenä maassamme suuren ulkokauden ratsastustapahtuman hiilijalanjälkeään osana Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassi sertifiointijärjestelmää.

Keväällä 2023 saimme mahdollisuuden yhteistyökumppaniltamme Helsinki International Horse Show´lta, heidän hallinnoimalla järjestelmällään, toteuttaa ulkokauden suuren ratsastuskilpailun hiilijalanjälki seurannan. 

Toteutimme porttikyselynä kilpailua seuraamaan tulevien autoilijoiden ajoneuvotietoja: paljonko matkasta tuli kilometrejä ja millä polttoaineella. 

Kilpailijoille ja näytteilleasettajille suunnattiin samat kysymykset kuljetuskalustoa koskien. Raskaan kuljetuskaluston, trailereiden yms. laskentaperusteet poikkeavat henkilöliikenteen vastaavista huomattavasti. 

Tapahtuman sähkön- ja vedenkulutus mitattiin vuorokausikulutuksina, jätehuollon määrät ja lajit selvitettiin normaalia seikkaperäisemmin. Kilpailualueelle toimitettiin jätteiden lajittelupisteet. 

Tapahtuman huoltoajoneuvojen poltto- ja hydrauliikkanesteiden kulutus, joka kohdistui kenttien ylläpitoon ja muihin huoltotoimenpiteisiin mitattiin. Hevosopiston henkilökunnan liikkumisesta ajoneuvoin tehtiin laskelma polttoainekulutuksineen. 

Ravintolapalveluiden ruoka-ainemäärät mitattiin laskelmaan kiloittain per tuote ja ruokahävikin sekä biojätteen määrä laskettiin nekin kiloittain. 

Myös majoittuvien henkilöiden ja talleihin majoittuvien hevosten kulutus mittaroitiin. 

Yhteensä lukuarvoja kertyi järjestelmään noin 1500 kappaletta 

Mitä tämä kaikki sitten meille kertoo? 

Koko tapahtuman laskettu CO2ekv määrä on 22,2 tonnia, se vastaa noin kahden suomalaisen henkilön keskiverto hiilijalanjälkeä vuodessa. 

Lunastettua pääsylippua kohti arvo on 29kg CO2ekv 

Suurin paine kohdistuu tapahtuman kävijöiden, kilpailijat ja katsojat liikkumiseen. 50% koko määrästä on peräisin ajoneuvojen päästöistä. 

Seuraava suuri prosenttiosuus kohdistuu ostopalveluihin ja cateringpalveluihin 33% 

Loppu 17% päästöistä jakaantuu hyvinkin tasaisesti eri tapahtuman osa- alueille.  

Mitä sitten tulosten perusteella lähdemme kehittämään? 

Erilaisten neuvontapalveluiden kehittäminen ja nostaminen osaksi tapahtumien arkea on varmasti jatkossa käyttökelpoinen työkalu. Jätteiden oikea lajittelu tapahtumapaikalla vaatii fyysistä paikallaoloa ja neuvontaa keräyspisteiden sijoituspaikoilla. 

Tallien ja henkilömajoitusvuorokausien pienenevään energiankulutukseen pääseminen vaatii myös neuvontaa ja ohjaamista. Olemme kehittäneet energian seurantamenetelmiä osana sertifiointia ja jatkamme oikealla tiellä. Uusiutuvien polttoaineiden ja ilmastoneutraalin sähkön käyttö tulee osaltaan pudottamaan hiilijalanjälkeä. 

Ruokahävikin pienentäminen on haaste globaalisti, niin myös meillä, omassa mikromaailmassamme. Selkeä viesti on, että lautaselle otettu ruoka syödään, se ei voi päätyä biojätteisiin. Myös menu valinnat määrittelevät hiilijalanjäljen kokoa, lihan vaihtaminen esim. kanaan vähentää selkeästi päästömääriä. Olemme ottamassa käyttöön myös ResQ hävikkiruokapalveluiden ohjelmaa. 

Asia, joka muistuttaa meitä jokaista on kimppakyydit. Tapahtumajärjestäjänä voimme vain suosittaa miettimään kilpailuihin tulevien kuljestuskalustojen mahdollisimman suurta hyödyntämistä samalta suunnalta kisapaikoille saapuville. 

Hevosopisto oy jatkaa ympäristönkäytänteiden, luonnonsuojelun ja energiatehokkuuden hanketoimintaa sekä kehittämistä eteenpäin hyvällä suunnalla. 

Tehdään yhdessä myös ratsastuskilpailuista ympäristöystävällinen tapahtuma. 

Terveisin,
Juha Erola
Luonto- ja ympäristöneuvoja
Hevosopisto oy