Siirry sisältöön

Hae jatkuvan haun kautta ja suorita hevostalouden perustutkinto. Lue lisää >>>

Hevosopisto

Hevosopisto / Hevosopisto

Hevosopisto

Hevosopisto on hevosalan Suomen suurin oppilaitos ja valtakunnallinen valmennuskeskus, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä Ypäjällä.

Ypäjän Hevosopisto on toisen asteen oppilaitos. Hevosopisto Oy on perustettu 1993, mutta historia yltää paljon pidemmälle. 

Hevosopisto järjestää hevosalan ammatillisen koulutuksen lisäksi muun muassa kilpailuja, tapahtumia, valmennuksia sekä kokous-, majoitus- ja ravintolapalveluja. Hevosopistolla toimii myös oma ratsastuskoulu ja sen puitteissa järjestetään mm. kesä- ja viikonloppuleirejä. 

Ypäjän Hevosopisto = toisen asteen oppilaitos, ammatillinen oppilaitos, jota ylläpitää Hevosopisto Oy 

Hevosopisto Oy = Osakeyhtiö, joka hallinnoi mm. majoituksia ja ravintolapalveluita 

Hevosurheilun valtakunnallinen valmennuskeskus = ratsastus- ja raviurheilun valmennuskeskus, joka kouluttaa urheilijoita, tarjoaa valmennuspalveluita sekä järjestää tapahtumia ja kilpailuita yhteistyössä eri tahojen kanssa. 

Omistajat:  

 • Suomen valtio (25 %),  
 • Suomen Hippos (25 %),  
 • Suomen Ratsastajainliitto (25 %) sekä  
 • Ypäjä, Jokioinen ja Forssa (yhteensä 25 %) 

Hevosalan huippuosaamista huippuolosuhteissa 

Hevosopistolla opitaan monipuolisissa oppimisympäristöissä talleissa, ratsastuskoulussa, kengityspajalla, valjasverstaalla sekä erilaisissa hevosalan tapahtumissa ja kilpailuissa. Käytännön opintoja tukevat tietoperusta ja tehtävät verkko-oppimisalustalla ItsLearningissa. 

Hevosopiston alueella toimivat Hippolis, Suomen Hevosurheilumuseo, Ypäjän Hevossairaala sekä muut hevosalan yritykset vahvistavat ja monipuolistavat oppimisympäristöä.  

urheilualue_kuva

Hevosopiston arvot

Asiakaslähtöisyys
Toimimme oppijoita, hevosalan ammattilaisia ja kumppaneita palvellen. Asetamme tavoitteemme korkealle asiakkaidemme arvostuksen ja luottamuksen ansaitaksemme. Teemme töitä asiakaslähtöisesti ja luomme asiakkaillemme huippuolosuhteet heidän tarpeisiinsa. Toimintamme johdosta Hevosopisto on vetovoimainen oppimisympäristö.

Vastuullisuus
Toimintamme on taloudellisesti kestävää, mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaa ja meillä hevosten, ammattilaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehditaan. Edistämme hevosen hyvinvointia ja toimimme esimerkkinä vastuullisesta hevosen kanssa toimimisesta.

Aktiivinen kehittyminen
Olemme hevosalan edelläkävijä ja kehitämme pitkäjänteisesti hevosalan ja -urheilun osaamista. Olemme alan asiantuntijoita ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti huipputason varmistamiseksi. Vaalimme oppimisen kulttuuria ja kokeilemme rohkeasti uusia toimintamalleja kehittyäksemme.

Hevosalan huippuosaamista huippuolosuhteissa

Hevosopistolla opitaan pääosin käytännön läheisesti monipuolisissa oppimisympäristöissä talleissa, ratsastuskoulussa, kengityspajalla, valjasverstaalla sekä erilaisissa hevosalan tapahtumissa ja kilpailuissa. Käytännön opintoja tukevat teoria- ja verkko-opinnot. Hevosopiston alueella toimivat Hippolis, Suomen Hevosurheilumuseo, Ypäjän Hevossairaala sekä muut hevosalan yritykset vahvistavat ja monipuolistavat oppimisympäristöä. 

Laverna Markus Scharman

Hevosopiston kansainvälinen toiminta on vilkasta, mikä näkyy myös opiskelijoiden arjessa. Opiskelijalla on mahdollisuus kehittää osaamistaan osaamistavoitteidensa mukaisesti kansainvälisissä kilpailutapahtumissa sekä seuraamalla ja osallistumalla huippuvalmentajien valmennuksiin. Kansainvälinen yhteistyö takaa opiskelijalle myös hyvät mahdollisuudet työelämäjaksoon ulkomailla. Monet Hevosopistolta valmistuneet työllistyvätkin ulkomaille. Suomalainen hevosalan osaaminen on kansainvälisesti arvostettua.

Strategian kulmakivet

Hevosalan huippuosaamista huippuolosuhteissa

 • Laadukas ja vaikuttava hevosalan koulutus, valmennus ja tapahtumatoiminta
 • Hyvinvoivat opiskelijat, henkilöstö ja hevoset
 • Tyytyväiset asiakkaat ja kumppanit
 • Kannattava kaupallinen toiminta ja tasapainoinen talous

Hevosalan osaamisen ja ammattimaisen toiminnan kehittäminen yhdistämällä alan korkeatasoinen koulutus, valmennus ja tapahtumatoiminta

 • Arvoa tuottavat palvelut ja kumppanuudet
 • Hevosalan huippuosaaminen ja motivoitunut henkilöstö
 • Hevosalan huippuolosuhteet: tilat, prosessit ja järjestelmät
HO-talli
Ypäjän Hevosopisto

Ypäjä

Ypäjä on Suomen kunta, joka sijaitsee Kanta-Hämeen maakunnassa.  Kunnassa asuu 2 267 ihmistä ja sen pinta-ala on 183,25 km², josta 0,49 km² on vesistöjä. Väestötiheys on 12,4 asukasta/km². 

Ypäjällä on omaperäistä kauneutta. Maiseman vaihtelevuus perustuu sijaintiin Tammelan ylängön ja Loimaan saviseudun välillä. Kunnan halki virtaa Loimijoki kohti länttä. Joen rantamilta levittäytyvät laajat peltoaukeat, joita metsäiset selänteet halkovat. ”Suomen Hevospitäjän” laitumet kasveineen ja eläimineen kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin perinnemaisemiin. 

Ypäjällä on monipuoliset kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut. Viime aikoina kunnassa on panostettu erityisesti erilaisiin ilmaisiin liikuntamahdollisuuksiin rakentamalla kuntalaisille esimerkiksi kuntoportaat, pumptrack-rata sekä trampoliinipuisto. Ypäjällä on myös ulkoilureittejä sekä laavuja, joiden äärelle voi pysähtyä pitämään taukoa. 

Uudistuvan kuntastrategian mukaisesti lapsiin ja nuoriin on panostettu palkkaamalla toinen nuorisotyöntekijä. Kirjastopalvelut ovat saavutettavissa laajennetuin aukioloajoin myös omatoimikirjastona ja seutukunnalla tehdään monipuolista yhteistyötä esimerkiksi Jokiläänin kansalaisopiston sekä musiikkiopistojen merkeissä. Ypäjän kulttuurikesän kuumimpia tapahtumia ovat Ypäjän Musiikkiteatterin näytökset sekä elokuussa pidettävä Ypäjän yö & Pertun päivät. 

Vuosikatsaus 2023

Tutustu Hevosopiston vuosikatsaukseen

Vuosikatsaus 2022

Tutustu Hevosopiston vuosikatsaukseen