Siirry sisältöön
Hevosopisto / Hevosalan täydennyskoulutus, sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Hevosalan täydennyskoulutus, sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Koulutustyyppi

Täydennyskoulutus

Koulutusala

Sosiaali-, terveys- tai kasvatusala

Opiskelumuoto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin kuuluu seitsemän kaksipäiväistä lähijaksoa sekä etäopiskelua kirjallisuuden, tehtävien ja verkko-opintojen parissa. Lähipäivät järjestetään pääsääntöisesti Hevosopistolla.

Opiskelupaikka

Ypäjä, Ypäjän Hevosopisto

Hae tästä

Täydennyskoulutuksen pohjana on sosiaalipedagoginen ajattelu ja hevosen käyttö sosiaalisessa kuntoutuksessa. Tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan.

Koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja toimintamalleja hevosen avustuksella toteutettavaan sosiaaliseen kuntoutukseen. Koulutuksen aikana kehitetään omia työkäytäntöjä ja tarkastellaan hevosen kanssa tehtävää työtä suhteessa sosiaalipedagogiseen lähestymistapaan.

Koulutus toteutetaan sosiaalipedagogisen viitekehyksen mukaisesti eli koulutus on prosessuaalista, vuorovaikutteista, osallistavaa, elämyksellistä ja ryhmää oppimisessa hyödyntävää. Lisäksi koulutukseen kuuluu hevostoimintaharjoituksia lähijaksoilla ja itsenäistä työskentelyä etäjaksojen aikana yhteistyötalleilla. Koulutuksen aikana kootaan portfoliota, omaa kasvun kansiotaan. Lisäksi jokaisen lähijakson jälkeen kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, josta toinen vastuukouluttaja antaa palautetta. Se auttaa portfoliotyöskentelyssä ja oman ammatillisen kasvun jäsentämisessä.

Koulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat kasvatus-, terveys- tai sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneet, kuten opettajat, erityisopettajat, psykologit, sosionomit ja sosiaalityöntekijät sekä muut soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet ammatinharjoittajat, joilla on vankka hevoskokemus. Koulutukseen on mahdollista osallistua myös soveltuvan toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneilla (lähihoitaja- tai nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja -koulutuksen tai vastaavan koulutuksen suorittaneet).

 

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää seitsemän koulutusosiota:

– Orientaatio opintoihin ja sosiaalipedagogiikan teoria 4 op
– Sosiaali- ja erityispedagoginen ajattelu ja ammatillisuus 4 op
– Sosiaalipedagoginen hevostoiminta osana kuntouttavaa hevostoimintaa 3 op
– Sosiaalinen kuntoutus ja hevostoiminnan ohjaus 3 op
– Asiakastyö ja toiminnan suunnittelu 3 op
– Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sovellutukset 4 op
– Portfolio oman ammatillisen kehittymisen osoittajana 4 op
– Hevostoimintaharjoitteet

Kouluttajat

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat sekä Ypäjän Hevosopiston asiantuntijat

Lisätiedot

Kouluttaja: Tia isokorpi tia.isokorpi@hamk.fi