Siirry sisältöön

Hae jatkuvan haun kautta ja suorita hevostalouden perustutkinto. Lue lisää >>>

Hankkeet ja kehittäminen

Hevosopisto / Hankkeet ja kehittäminen

Hankkeet ja kehittäminen

Hevosopisto kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa ja koko hevosalaa. Olemme aktiivisesti mukana useissa kansainvälisissä hankkeissa ja kansallisessa kehitystyössä koskien niin opetusta kuin hevosalaa ja sen tutkimusta. Hevosopiston hanke- ja kehitystoiminta on oleellinen osa opetusta ja opetuksen kehittämistä. Hanke- ja kehitystyötä tehdään yhteistyössä muiden oppilaitosten, hevosalan huippuosaajien ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Käynnissä olevat hankkeet

FI-Euroopan-unionin-rahoittama_POS-1080

Erasmus+ -ohjelma

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja rahoitusta kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Lisäksi ohjelma tarjoaa oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

Kiinnostaako koulutussopimisjakso ulkomailla?

Hevosopisto on mukana Opetushallituksen hallinnoimassa ja Euroopan komission rahoittamassa Erasmus-hankkeessa. Hankeen apuraha antaa opiskelijoille hienon mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista osaamistaan ulkomailla, verkostoitua ja hankkia kansainvälisyystaitoja. Näitä taitoja arvostetaan nykypäivän kansainvälistyvässä työelämässä yhä enemmän. Ulkomaille suuntautuvan koulutussopimusjakson on oltava kestoltaan vähintään 10 kalenteripäivää + 2 matkapäivää, jotta siihen voi saada tukea.

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma 2021-2023

Kestävät kavionjäljet -hanke on osa vastuullisuusstrategian rakentamista. Hankkeen avulla ohjataan Ypäjän Hevosopiston, opiskelijoiden ja opetushenkilöstön toiminta kestävälle uralle ja samalla kohti ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekarttaa.

Opiskelijoille luodaan oppimisympäristö eli oppimispuisto, jossa konkreettisten esimerkkien ja tekemisen kautta lisätään yksilön tietoutta kestävän kehityksen toimintamalleista. Opiskelija oppii ajattelemaan, miten voi omalla tekemisellä vaikuttaa ympäristöönsä. Opiskelijoiden kautta viedään kestävän kehityksen ajattelumallia myös oppilaitoksen ulkopuolelle.

Työkaluna käytämme Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Ekokompassin käyttöönotto on kolmivaiheinen: alkukartoitus, rakentaminen ja ylläpito. Alkukartoituksessa arvioidaan organisaation nykytila. Kartoituksen perusteella suunnitellaan toimenpiteet toiminnalle kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseksi ja mitattavaksi. Rakentamisvaihetta seuraa auditointi ja mahdollisen ympäristösertifikaatin saaminen.

Varsa laitumella
Varsa laidun

Strategiarahoitus 2022-2023 Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen koulutuksen järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen.

Hankkeessa luodaan ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja tähän sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Lisäksi hanke suunnittelee tähän liittyvän koulutuskokonaisuuden, joka toteutetaan hankkeen aikana 31.12.2023 mennessä.