Siirry sisältöön

Opiskelijan ohjaus ja tuki

Hevosopisto / Opiskelijan ohjaus ja tuki

Opiskelijan ohjaus ja tuki

Opintoja ohjaavat ensisijaisesti oma vastuuohjaaja sekä muut opettajat. Hevosopistolla järjestetään arkipäivisin opetuksen lisäksi läksy- ja tukipajoja sekä talliklinikoita. Ne ovat kaikille avoimia ja niistä saa vauhtia ja vahvistusta opinnoissa etenemiseen. Niihin voi osallistua silloin, kun omassa lukujärjestyksessä ei ole muuta ohjelmaa. Opetuksen aikana tukitoimiin osallistumisesta on aina sovittava etukäteen opettajan kanssa.

Talliklinikat 

Talliklinikalle voi tulla kertaamaan tai harjoittelemaan käytännössä aiheita, joissa osaaminen kaipaa vielä vahvistamista. Tällaisia aiheita voivat olla esimerkiksi hevosten anatomia, ruokinta, hoitaminen, letittäminen, siistiminen, juoksutus, esittäminen, hevosen käyttäytyminen, värit ja merkit, tekniikka tai klippaaminen. Myös itse voi ehdottaa aihetta, johon tarvitsee tukiopetusta. 

Talliklinikat alkavat syyskuussa ja niiden aikataulu ilmoitetaan opintojen alussa. 

ammattiohjaaja Mirva Puranen, Hevosopiston wilma, mirva.puranen@hevosopisto.fi 040 681 8054 

ammattiohjaaja Lassi Lehmusto, Hevosopiston wilma, lassi.lehmusto@hevosopisto.fi 044 961 1540 

Helin tukipaja 

Ammatillisen erityisopettajan tukipajassa saat ohjausta kirjallisten ja laskentatehtävien tekemiseen. Tukipajojen TOP3 kestosuosikkeja ovat olleet matematiikan tehtävät, yritystalouden tuotantokustannuslaskelmat sekä hevosten ruokintalaskut. 

paikka Potku 

maanantaisin klo 16–17 

tiistaisin klo 8–12 

torstaisin klo 8–12 

ammatillinen erityisopettaja Heli Hasa, Hevosopiston wilma, heli.hasa@hevosopisto.fi, 0408607606, Lumme-rakennus 

Varsa
Katjan läksypaja ja vapaa-ajan toiminta 

Läksypajaan voi tulla tekemään mitä tahansa opiskelutehtäviä. Tehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai saada apua ja ohjausta niiden tekemiseen. Läksypajassa tehdään usein eri kielten tehtäviä ja ammatillisten aiheiden kirjallisia tehtäviä. Läksypajaan voi tulla sovitusti tekemään myös tenttejä. 

ammattiohjaaja/asuntolat Katja Aaltonen, Hevosopiston wilma, katja.aaltonen@hevosopisto.fi, 040 618 3999 

paikka Takkahuone 

tiistaisin klo 16–18 (läksypaja), klo 18–20 (vapaa-ajan toiminta) 

paikka Potku

keskiviikkoisin klo 9–11 (läksypaja) 

paikka Kurssikeskus 

torstaisin klo 16–18 (läksypaja), klo 18–20 (vapaa-ajan toimintaa) 

Opinto-ohjaus 

Opinto-ohjaajan luona voi käydä keskustelemassa henkilökohtaisesti opintoihin liittyvistä asioista. Opinto-ohjaajalta saa apua opiskeluun, elämänhallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun. Opinto-ohjaaja on myös tukena opintoihin liittyvissä keskusteluissa ja tilanteissa. Opinto-ohjaaja kuuntelee ja kannustaa opinnoissasi sekä ohjaa jatkosuunnitelmien tekemisessä. 

Opinto-ohjaus toteutuu henkilökohtaisena ja ryhmäohjauksena joko Hevosopistolla tai verkossa (Teams-yhteys).  

opinto-ohjaaja Maria Kallio, Hevosopiston wilma, maria.kallio@hevosopisto.fi, 040 6651972, Lumme-rakennus  

Erityinen tuki 

Erityinen tuki on oppimisvaikeuksien, vamman sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukemista. Erityisen tuen suunnitelma laaditaan yhteistyössä opiskelijan, huoltajien, ammatillisen erityisopettajan, vastuuohjaajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Erityisen tuen suunnitelma kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). 

ammatillinen erityisopettaja Heli Hasa, Hevosopiston wilma, heli.hasa@hevosopisto.fi, 0408607606, Lumme-rakennus