Siirry sisältöön

Hae jatkuvan haun kautta ja suorita hevostalouden perustutkinto. Lue lisää >>>

Opiskelu

Hevosopisto / Turvallisuus

Opiskelu

Ammatilliset tutkinnot Hevosopistolla voit opiskella ja suorittaa hevostalouden tutkintoja. Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Hevosopisto järjestää myös erilaista täydennyskoulutusta eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

 • Perustutkinto on tarkoitettu ilman ammatillista koulutusta oleville sekä ammatinvaihtajille.  
 • Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Lisäksi opiskelija saa erikoistuneempaa osaamista ja työelämän edellyttämää ammattitaitoa vähintään yhdellä työelämän osa-alueella. 
 • Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joka ovat hankkineet alan peruskoulutuksen tai vastaavan osaamisen työelämässä. Ammattitutkinnossa osoitetaan ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. 
 • Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat alan peruskoulutuksen jälkeen kehittäneet ammattitaitoaan ja hankkineet vankan työkokemuksen alalta. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. 

Tutkinnot suoritetaan ja opinnot suunnitellaan tutkinnon perusteiden mukaisesti.
Ammatillisten tutkintojen rakenteeseen ja tutkinnon perusteisiin voit tutustua 
ePerusteet-palvelussa. 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (hoks) 

Opintojen alussa laadit osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) yhdessä vastuuohjaajasi kanssa. HOKSia päivitetään aina tarvittaessa. 

HOKSissa sovitaan  

 • omista tavoitteistasi 
 • urasuunnitelmastasi 
 • suoritettavista tutkinnon osista ja opiskelusta 
 • aikaisemman osaamisen tunnustamisesta 
 • oppimistasi edistävistä oppimisen tavoista 
 • tarvitsemastasi ohjauksesta ja tuesta 
 • mahdollisesta erityisestä tuesta. 

Mikäli sinulla on aikaisempaa osaamista, joka vastaa nyt suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita, se voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi suoritettavaa tutkintoa. Aikaisempaa osaamistasi selvität vastuuohjaajasi kanssa HOKSia laadittaessa. Osaaminen voidaan tunnustaa aikaisempien todistusten perusteella. Tarvittaessa voit täydentää aikaisempaa osaamistasi tai osoittaa sen näytössä.  

Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelet työelämän taitoja, joita voi oppia vain tekemällä työtä ja hankkimalla tarvittavat teoriatiedot. Opintojesi etenemistä voit seurata Wilma-järjestelmässä, josta näet esimerkiksi oman HOKSin, lukujärjestyksen ja arvioinnit. Sinulla on oman HOKSisi mukainen läsnäolovelvollisuus opiskelussa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Opettajat seuraavat läsnä- ja poissaolojasi. Jos opintosi eivät etene HOKSissa sovitusti ja sinulle tulee poissaoloja (luvallisia tai luvattomia), keskustele opettajan tai vastuuohjaajan kanssa poissaoloihisi vaikuttavista asioista ja puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Jos olet alaikäinen ja opintosi eivät tukitoimista ja ohjauksesta huolimatta etene HOKSin mukaan, oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa siitä huoltajillesi /lailliselle edustajallesi. 

Asiat selviävät usein niistä keskustelemalla ja voit olla yhteydessä Hevosopiston henkilökuntaan kaikissa opiskeluusi liittyvissä asioissa! 

 

BY1A7366

Koulutussopimus vai oppisopimus?

Meillä hankit osaamista monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Voit opiskella joustavasti oppilaitoksessa, työpaikalla ja Its learning oppimisalustaa hyödyntäen.  

Työelämässä tapahtuva oppiminen toteutetaan koulutussopimuksena, oppisopimuksena tai näitä joustavasti yhdistämällä. 

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. 

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija on päätoiminen työntekijä ja saa palkkaa.  

Hevostalouden perustutkinnon pakollisia tutkinnon osia opiskellaan pääsääntöisesti Ypäjän Hevosopistolla.  HOKS keskustelun aikana arvioidaan mahdollisuus suorittaa opintoja oppi- tai koulutussopimuksella.  

Perustutkinnon ratsastuksenohjaajan opinnot suoritetaan pääsääntöisesti Ypäjän Hevosopistolla.