Siirry sisältöön

Hae jatkuvan haun kautta ja suorita hevostalouden perustutkinto. Lue lisää >>>

Rekisteriseloste-Hopoti

Hevosopisto / Rekisteriseloste-Hopoti

Rekisteriseloste-Hopoti

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. Rekisterinpitäjä

Hevosopisto Oy
Osoite Opistontie 9 32100 Ypäjä
Puhelin 02 760 21
Sähköposti hevosopisto@hevosopisto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirkko Herd

3. Rekisterin nimi

Hevosopiston ratsastuskoulun ja urheilualueiden asiakasrekisteri ja ilmoittautumisjärjestelmä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteessa tarjottavien palveluiden tarjoaminen esimerkiksi Hevosopiston kurssien, leirien, valmennusten ja muiden tapahtumien ilmoittautumisten kerääminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraava tiedot käyttäjistä

  • nimi
  • käyttäjätunnus
  • salasana
  • sähköpostiosoite
  • tapahtumatieto
  • mahdolliset tiedot suosikki hevosista
  • Taitotaso

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa rekisterin sisältämät tiedot itse. Jokainen Hopotin loppukäyttäjä voi pyytää omien tietojen tarkastamista tai poistamista Hopotilta (sähköpostilla support@hopoti.com siitä osoitteesta, jolla on rekisteröidytty) tai omalta tallilta. Pyyntö tulee toimittaa Hopotille viipymättä, jolloin Hopotilla on 30 päivää aikaa vastata siihen. Esimerkiksi tietoja tarkastattaessa Hopoti koostaa henkilöstä kerätyt tiedot ja toimittaa ne kohtuullisessa ajassa loppukäyttäjälle varmistuttuaan ensin pyynnön oikeellisuudesta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta mihinkään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja säilytetään palvelimella, jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii Hopoti Software Oy. Palvelin sijaitsee valvotussa konesalissa, johon on pääsy ainoastaan asianmukaisilla henkilöillä. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus.