Siirry sisältöön

Hae jatkuvan haun kautta ja suorita hevostalouden perustutkinto. Lue lisää >>>

Rekisteriseloste – Hotellinx

Hevosopisto /  Rekisteriseloste – Hotellinx

Rekisteriseloste – Hotellinx

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. Rekisterinpitäjä
Hevosopisto Oy
Osoite: Opistontie 9 32100 Ypäjä
Puhelin: 02 760 21
Sähköposti hevosopisto@hevosopisto.fi
Internet www.hevosopisto.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pirkko Herd
3. Rekisterin nimi
Hotellinx Cloud- varausjärjestelmä
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakassuhteessa tarjottavien palveluiden tarjoaminen esimerkiksi majoitus, ruokailut ja karsinapaikat.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraava tiedot käyttäjistä
  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • laskutusosoite
  • varauksen tiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas antaa rekisterin sisältämät tiedot itse.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja ei luovuteta mihinkään. Rekisteristä siirretään tarvittavat laskutustiedot myyntireskontrajärjestelmään.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoja säilytetään palvelimella, jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii Hotellinx Systems Oy. Tietokannat säilytetään palvelimilla, jotka ovat EU:n sisällä ja niiden suojaus on hoidettu alan yleisesti vaatimin turvamenetelmin. Hotellinx on suojannut laitteiston ja palvelimen alalla yleisesti hyväksytyin tavoin käyttämällä palomuuria, virusturvaa ja muita alalla yleisesti käytettyjä tietosuojakäytäntöjä. Palvelin, jolla asiakkaan tietokanta sijaitsee, on suojattu edellä mainittujen lisäksi myös kulunvalvonnalla. Ohjelmat, jotka toimivat suoraan selaimessa, esim. NetReservations ja Housekeeping ovat palvelimella, joka on suojattu SSLsuojaustekniikalla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus.