Siirry sisältöön

Hae jatkuvan haun kautta ja suorita hevostalouden perustutkinto. Lue lisää >>>

Rekisteriseloste - kameravalvonta

Hevosopisto / Rekisteriseloste – kameravalvonta

REKISTERISELOSTE – kameravalvonta

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterin pitäjä

Hevosopisto Oy
Opistontie 9
32100 Ypäjä

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Tero Reittonen

3. Rekisteri

Hevosopisto Oy:n oman kameravalvonnan rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ensisijaisesti kameravalvonnan tavoite on rikosten ennalta estäminen. Tavoitteena on myös oman henkilökunnan turvallisuuden ja oikeus- turvan takaaminen, samoin Hevosopisto Oy:n halussa olevan omaisuuden ja tiedon suojaaminen.

Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

5. Rekisteröitävät henkilöryhmät

Rekisteriin tallentuvat tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä.

Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika. Henkilöiden puhetta ei tallenneta.

6. Rekisterin tietojen hankinta

Rekisteri muodostuu Hevosopisto Oy:n tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien kameroiden välittämästä digitaalisesta tallenteesta.

7. Tietojen luovutus

Kameravalvonnan rekisterin tietoja ei luovuteta muulloin, kuin silloin, kun poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen erikseen laissa säädetyssä tarkoituksessa kirjallisesti vaatii rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.

8. Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallentimet ja tallenteet säilytetään lukituissa, valvotuissa tiloissa. Käyttöoikeus on määritetty ja rajattu vain tietyille henkilöille.

10. Rekisterin tietojen tuhoaminen

Rekisterin tietoja säilytetään tarpeelliseksi todettu aika. Sen jälkeen tieto säännönmukaisesti tuhoutuu uuden tallenteen alle.