Siirry sisältöön

Hae jatkuvan haun kautta ja suorita hevostalouden perustutkinto. Lue lisää >>>

Rekisteriseloste – Lyyti

Hevosopisto /  Rekisteriseloste – Lyyti

Rekisteriseloste – Lyyti

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. Rekisterinpitäjä

Hevosopisto Oy
Osoite: Opistontie 9 32100 Ypäjä
Puhelin: 02 760 21
Sähköposti hevosopisto@hevosopisto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirkko Herd

3. Rekisterin nimi

Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteessa tarjottavien palveluiden tarjoaminen esimerkiksi Hevosopiston kurssien, leirien, valmennusten ja muiden tapahtumien ilmoittautumisten kerääminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraava tiedot käyttäjistä

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • laskutusosoite
  • tapahtumatieto
  • mahdolliset tiedot hevosesta
  • erityisruokavalio
  • taitotaso

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa rekisterin sisältämät tiedot itse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta mihinkään.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoja säilytetään palvelimella, jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii Lyyti Oy. Palvelin sijaitsee valvotussa konesalissa, johon on pääsy ainoastaan asianmukaisilla henkilöillä. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus.