Siirry sisältöön

Hae jatkuvan haun kautta ja suorita hevostalouden perustutkinto. Lue lisää >>>

REKISTERISELOSTE – Visma InSchool Primus -järjestelmä

Hevosopisto / REKISTERISELOSTE – Visma InSchool Primus -järjestelmä

REKISTERISELOSTE – Visma InSchool Primus -järjestelmä

päivitetty 15.2.2022

Opiskelijahallinto-ohjelma

            Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Hevosopisto Oy
Opistontie 9, 32100 Ypäjä
p. 02 76021
hevosopisto@hevosopisto.fi
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Vastuuhenkilö: rehtori Päivi Niska, p. 040 676 6060, paivi.niska@hevosopisto.fi
Yhdyshenkilö: Opintosihteeri Hanna Suominen, p. 044 9017 411. hanna.suominen@hevosopisto.fi
Järjestelmäasiantuntia Timo Ilomäki, p. 040 681 1029, timo.ilomaki@hevosopisto.fi
3. Rekisterin nimi
Visma InSchool Primus -järjestelmä
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Visma InSchool Primus -järjestelmä on kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä, jolla hoidetaan oppilaitoksen koulutoimi. Se ei tarvitse rinnalleen muuta ohjelmistoa tai järjestelmää.
Tietojärjestelmän ydinohjelma on Visma InSchool Primus.
Julkisuuslain näkökulmasta kaikkia muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia voidaan pitää apu- tai työkaluohjelmina. Muita järjestelmään kuuluvia ohjelmia ovat lukujärjestyksen suunnitteluohjelma Kurre sekä Primuksen ja Kurren yhteinen www-liittymä Wilma.
5. Rekisterin tietosisältö
Primus sisältää seuraavat henkilörekisterit: opiskelijarekisteri (sis. huoltajatiedot), opettajarekisteri, henkilökuntarekisteri, sijaisrekisteri, hakijarekisteri, työpaikkaohjaajien ja -arvioijien rekisteri, työpaikkakouluttajien rekisteri, johtokuntarekisteri sekä koulutustarkastajien rekisteri. Henkilötietoja on mukana myös mm. arvioinnin rekisterissä sekä pedagogisten asiakirjojen, tukitoimien, työssäoppimisten, näyttöjen ja osaamisen tunnustamisen rekistereissä.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tärkeimmät lähteet ovat Opintopolku, opettajat, opiskelijat ja heidän vanhempansa. Tietoja saadaan myös opiskelijoiden aiemmista oppilaitoksista.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tiettyjä henkilöön kohdistuvia tietoja luovutetaan säännöllisesti viranomaistahoille, esim. Kansaneläkelaitokselle, KOSKI-tietovarantoon, tilastointia varten. Työpaikalla järjestettävää koulutusta varten tietoja luovutetaan koulutustyöpaikalle. Tietoja voidaan harkinnanvaraisesti luovuttaa myös muihin tarkoituksiin, esim. jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Joitakin tietoja voidaan myös julkaista esim. oppilaitoksen www-sivuilla. Henkilö voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja julkaisun.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttöoikeudet on annettu käyttäjäryhmittäin. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.
10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti koulutussihteerille allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä rekisterinpitäjän luona. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.