Siirry sisältöön

Hae jatkuvan haun kautta ja suorita hevostalouden perustutkinto. Lue lisää >>>

Tietosuoja

Hevosopisto / Tietosuojaseloste

Tietosuoja Hevosopistolla

Rekisterinpitäjä: Hevosopisto Oy (y-tunnus 0934732-6), Opistontie 9, 32100 Ypäjä, p. 02 76021

päivitetty 1.11.2023

Hevosopisto Oy kerää palveluidensa käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Hevosopiston päätehtävä on tarjota koulutus-, kurssi- ja valmennuspalveluita henkilö- ja yritysasiakkaille. Tätä tehtävää hoidettaessa käsitellään ja kerätään henkilötietoja.

  1. Hevosopisto Oy:lle antamasi tiedot

Saatamme kysyä sinulta eri palvelujen yhteydessä tietoja, joita voit halutessasi antaa Hevosopisto Oy:lle. Osa keräämistämme tiedoista on lakisääteisiä, jos olet Ypäjän Hevosopiston opiskelija tai kuulut henkilökuntaamme tai toimit yhteistyössämme hanketoiminnassa. Lakisääteisiä tietoja keräämme, jotta voimme suorittaa ammatilliselle oppilaitokselle kuuluvaa tehtäväämme, tarvitsemme näissä tapauksissa tietojasi velvoitteiden täyttämiseen.

Mikäli tietojen kerääminen ei liity lakisääteiseen ammatillisen oppilaitoksen toimintaan kysymme suostumustasi tietojen luovutukseen ja tallentamiseen.

Eri yhteyksissä ja palveluissa tallennamme ja keräämme seuraavia tietoja: 

 • Nimi
 • Salasana tai muu yksilöivä tunnus
 • Sähköpostiosoite ja muita yhteystietoja
 • Käyttäjän muita itseään kuvaavia tietoja, kuten syntymäaika ja sukupuoli
 • Opintosuoritustietoja esim. arvosanoja yms.
 • Luvat, suostumukset ja tietoja kieli- tai muista vastaavista valinnoistasi
 • Kilpailuihin ja arvontoihin liittyvät tiedot
 • Oppilaitoksen verkkopalveluissa esim. oppimisympäristöissä antamasi kommentit
 • Tutkimus- ja kyselytiedot
 • Tietoja käyttämistäsi laitteista Hevosopiston palveluissa tai tietoliikenneverkoissa
 • Asiakaspalautteet
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot
 • Muut suostumuksellasi antamasi tai luovutetut tiedot

Keräämme tietoja eri tavoin, esimerkiksi, kun sinut valitaan Ypäjän Hevosopiston opiskelijaksi, syöttäessäsi tietoja rekisteröitymisen yhteydessä, palvelun käytön yhteydessä tai osallistuessasi Hevosopiston kilpailuihin, arvontoihin tai tutkimuksiin.

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Saatamme kerätä sinusta ja Hevosopisto Oy:n palvelujen käytöstä seuraavia tietoja:

 • Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot
 • Asiakasviestinnän tiedot, esim. tiedot Hevosopiston www-palveluiden linkkien klikkauksista
 • Verkkosivu, jolta on siirrytty Hevosopiston verkkosivulle
 • Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli
 • Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
 • IP-osoite
 • Päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto
 • Sijaintitiedot, mikäli olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi.
 • Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

3. Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietojasi alla määriteltyihin yhteen tai useampiin tarkoituksiin liittyen ja lakisääteiseen tehtäväämme liittyen koulutuksen tarjoajana sekä toimintamme kehittäjänä.

 • Palvelujen tarjoaminen
  Henkilötietojasi voidaan käyttää Hevosopiston palveluiden toteuttamiseen, käyttäjän tunnistamiseen ja tehdäksemme Hevosopiston palveluista henkilökohtaisempia. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.
 • Palvelujen kehittäminen
  Henkilötietojasi voidaan käyttää Hevosopiston palveluiden kehittämiseen ja käyttökokemuksen parantamiseen. Voimme yhdistää eri palvelujen ja sovellusten yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen ja voimme tehdä tilastoja palvelujen ja sovellusten kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.
 • Markkinointi ja asiakasviestintä
  Henkilötietojasi voidaan käyttää Hevosopiston palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa.

4. Miten säilytämme ja yhdistämme henkilötietoja?

Edellä kuvatun mukaisesti Hevosopiston palvelut saattavat tallentaa eri toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi tietoa Hevosopiston palveluiden käytöstä. Yritys säilyttää johdetut tiedot erillään varsinaisesta henkilörekisteristä, jota käytetään käyttäjän tunnistamiseen.

5. Luovutammeko henkilötietoja?

Hevosopisto ei myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi Hevosopiston ulkopuolelle. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi Hevosopiston ulkopuolelle seuraavissa tilanteissa:

 • Suostumuksesi
  Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.
 • Yhteisöt
  Henkilötietojasi ei pääsääntöisesti näytetä muille Hevosopiston palvelujen käyttäjille, mutta joissain Hevosopiston tarjoamissa palveluissa voit halutessasi jakaa tietojasi muiden käyttäjien kanssa. Kehotamme harkitsemaan huolellisesti ennen kuin jaat henkilötietojasi tai muita tietoja muille käyttäjille.
 • Alihankkijat ja palveluntarjoajat
  Hevosopisto saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Hevosopiston alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Hevosopiston palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin ja Hevosopiston määrittämiin tarkoituksiin. Yritys velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

6. Kansainväliset tietojen siirrot

Hevosopisto pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietosi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen.

Hevosopiston palveluja saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Yritys huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen ja muutenkin siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

7. Tutkimuskäyttö

Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että kyseiset tiedot on ensin muutettu sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole enää tunnistettavissa.

8. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

9. Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia. Opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta nämä tapahtuvat Hevosopiston sisäisiä palveluita hyödyntäen. Ohjeet näistä ovat näkyvillä Hevosopiston sisäisissä käyttösäännöissä. Ulkoisten käyttäjien osalta tiedustelut tietosuojavastaava@hevosopisto.fi.

10. Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti palvelujemme vaatimusten mukaisuutta. Huolehdimme tietojen väärinkäytöksiin liittyvistä ja muista vastaavista riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyys ja suojattavan tiedon luonne.

Yritys voi käyttää palvelujensa toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia. Tällöin huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön, hyvän tietosuojakäytännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

11. Miten käytämme evästeitä?

Hevosopisto.fi käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Eväste on tietokoneelle tallennettava tiedosto, joka sisältää esimerkiksi päivämäärän ja numeroita, mutta ei henkilökohtaisia tietoja. Evästeellä välitetään tietoa sivuston omistajalle sivuston käytöstä.

Käytämme myös Google Analytics ohjelmaa kerätäksemme tietoa siitä, miten sivustoa käytetään. Halutessasi voit asettaa päälle evästeiden eston selaimesi asetuksista.

Lisäksi käytämme tietoja mainonnan kohdentamiseksi. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

12. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Huomioithan, että jotkut Hevosopiston sisäiset opiskelijapalvelut esim. oppimisympäristöt saattavat sisältää vuorovaikutteisia ja viestinnällisiä toiminnallisuuksia, kuten kommenttiosioita tai keskustelupalstoja, tuottamasi sisällöt saattavat jäädä näihin näkyviin myös sen jälkeen, kun käyttäjäsuhde päättyy. Yritys pyrkii poistamaan kuitenkin sisällöt esimerkiksi opiskelujen päätyttyä.

13. Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on lainmukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä alla mainittuun osoitteeseen. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkastetaan ennen tietojen antamista. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

Voit myös kieltää Hevosopistoa käyttämästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi tietoja muutoksista tai palveluiden vika- ja häiriötilantilanteista.

Voit pyytää Hevosopistoa poistamaan tietosi käyttäjärekisteristä ottamalla yhteyttä alla mainittuun asiakaspalveluumme. Huomioithan, että Hevosopistolla on lakisääteisiä velvollisuuksia tietojen säilyttämiseen esimerkiksi koskien opiskelija ja henkilökuntatietoja.

14. Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Hevosopisto kehittää jatkuvasti palvelujaan ja voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Jos tätä tietosuojalauseketta kuitenkin olennaisesti muutetaan, Yritys ilmoittaa asiasta tämän tietosuojalausekkeen alussa ja sivustollaan vähintään 30 vuorokauden ajan. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

15. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut osoitteeseen:

tietosuojavastaava@hevosopisto.fi

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen henkilötietoihisi liittyvien pyyntöjen täyttämistä.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6.krs., 00520 Helsinki, PL 800, 00521 HELSINKI, p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi

Rekisteriselosteet

Hevosopisto Oy:llä on käytössään useita tietojärjestelmiä ja se toimii rekisterinpitäjänä niissä tietojärjestelmissä, joissa säilytetään henkilötietoja. Keräämme ainoastaan toimintamme kannalta välttämättömät henkilötiedot. Ilmoitamme, mitä käyttötarkoitusta varten tietoja kerätään. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteestamme. Tietosuojaseloste on rekisteriseloste, jossa informoidaan rekisteröidyn oikeuksia.